Visuaalisia ihmeitä yhdistyksille

Luo laatumielikuvaa. Helpota jäsenhankintaa. Tiivistä yhteishenkeä. 

Visuaalisesta ilmeestä on moneksi. Autamme luomaan yhdistyksen toiminnalle kasvot, jotka houkuttelevat uusia ja sitouttavat vanhoja jäseniä.

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran – tehdään siitä tehokas.

Yhdistyksen ulkoinen ilme kertoo tarinaa sisäisestä panostuksesta. Millaisia haluamme olla ja millaisia mielikuvia haluamme herättää?

Visuaalinen ilme on tietoista mielikuvien rakentamista mielikuvien avulla. Halusimme tai emme, ihmisen päätöksenteon mekanismeissa tunne usein edeltää järkeä. Yhdistyksen toiminta pitää saada tuntumaan houkuttelevalta, että siihen halutaan sitoutua. Visuaalinen karkki ei yksin riitä, mutta visuaalisuus on luonnollinen keino vaikuttaa mielikuviin, joita yhdistys haluaa välittää.  

Visuaalisen ilmeen avulla

 • erotat yhdistyksen massasta. Teet yhdistyksestä tunnistettavan ja muistettavan. Yleisö kohtaa yhdistyksen aina saman näköisenä, jolloin se jää tehokkaammin mieleen. 
 • luot uskottavuutta ja laatumielikuvaa. Ulkoinen ilme kertoo tarinaa sisäisestä panostuksesta − tässä on yhdistys, jossa asiat tehdään laadukkaasti. 
 • teet jäsenhankinnasta helpompaa. Visuaalisesti tyylikkäät materiaalit herättävät tunteita ja houkuttelevat uusia jäseniä. Harkitulla ilmeellä välität kohderyhmälle yhdistyksen asiaa ja arvoja. 
 • lisäät porukkasi me-henkeä. Yhdistyksen vahvuus on sen jäsenissä ja yhteenkuuluvuuden tunteessa. Yhtenäinen ilme auttaa jäseniä identifioitumaan vahvemmin yhdistykseen. Samaan sakkiin kuulumisen tunne heijastuu ulospäin myönteisenä yhdistysimagona. 
 • välität yhdistyksen arvoja ja identiteettiä. Millaisia haluamme olla ja millaisina haluamme profiloitua? Miten haluamme puhutella kohderyhmää? 

Visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus

 Visuaalinen ilme muodostuu logosta ja graafisesta ohjeistuksesta, jossa määritellään yhdistyksen värit ja tekstityyli. Ilme suunnitellaan yhdistyksen arvojen, toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden pohjalta, jonka jälkeen sitä hyödynnetään kaikessa viestinnässä. 
Graafisen ohjeistuksen avulla yhdistyksen ilme säilyy yhdenmukaisena ja hallittuna silloinkin, kun viestintää hoitava henkilö vaihtuu. Näin helpotat myös tulevaisuuden työtaakkaa. 

Graafiset materiaalit vievät ilmeen käytäntöön

Graafinen materiaali on visuaalisen ilmeen pohjalta toteutettua aineistoa, joka vie ilmeen käytäntöön. Viimeistellyt, tyylikkäät oheismateriaalit syventävät laatumielikuvaa ja antavat entistä vakuuttavamman kuvan yhdistyksestä. Tällaisia graafisia materiaaleja ovat esimerkiksi:

 • jäsenlehdet
 • sosiaalisen median profiilikuvat, esim. Facebookin kansikuva
 • tiedostopohjat, esim. Word ja Powerpoint
 • esitteet ja käyntikortit
 • banderollit ja roll-upit
 • Mailchimp-uutiskirjepohjat
 • messumateriaalit

Kuulostaako oikealta? Epäröitkö vielä?